Που θα βρείτε τα ρούχα μας

Η λίστα είναι υπό ενημέρωση
 Τα καταστήματα με αυτό το εικονίδιο έχουν πλήρη στοιχεία (και τηλέφωνο) και επιβεβαιωμένες διευθύνσεις
Τα καταστήματα με αυτό το εικονίδιο έχουν πλήρες διευθύνσεις αλλά όχι την επωνυμία και το τηλέφωνο
Τα καταστήματα με αυτό το εικονίδιο δεν έχουν σωστή απεικόνιση στο χάρτη, συνήθως λόγω της αδυναμίας του χάρτη να δείξει την αρίθμηση του δρόμου. Αυτά θα είναι τα πρώτα που θα ενημερωθούν.

Καταστήματα λιανικής συνεργατών


Comments